Nhà hàng Hầm rượu Dê và Cua
186-188 Hoa Lan, Phường 7, Phú Nhuận

Nhà hàng Hầm rượu Hoàng Gia
324 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10.